FACEBOOK

REGULAMIN SKLEPU

I. Wstęp.

1. Sklep internetowy (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną damskiej odzieży przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem www. butikperte.pl

2. Właścicielem Sklepu jest P.H.U. PERTE Katarzyna Kapuściska, adres, 80-177 Gdańsk, ul. Pólnicy 32/9, NIP 957-088-21-60, Regon 221536399.

3. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. PERTE Katarzyna Kapuściska z siedzibą jw.

4. Niniejszy regulamin skierowany do wszystkich użytkowników Sklepu PERTE oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów, składania zamówień oraz zasad zawierania/ anulowania umów sprzedaży.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu podane są informacje o cechach towaru takich jak: cena produktu, materiał z jakiego zastał wykonany itp.

6. Zdjęcia oferowanych produktów oglądane na stronie sklepu mogą nieznacznie różnić się od oryginałów, co jest spowodowane różnicami w jakości przeglądarek, kart graficznych lub monitorów używanych przez Klienta.

7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane przepisami prawa środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych Klienta.

II. Składanie zamówienia.

1. Złożenie zamówienia (zawarcie umowy sprzedaży).

 Klient może złożyć zamówienie w jednym ze sposobów przedstawionych poniżej, w korelacji z godzinami pracy Sklepu i terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Forma złożenia zamówienia

Godziny pracy sklepu

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia*

Na stronie sklepu (on-line)

Codziennie, w godzinach
0.00 – 24.00

Dnia następnego, w godzinach
9.00 – 17.00

Telefonicznie

W dni robocze, w godzinach
9.00 – 17.00

Dnia następnego, w godzinach
9.00 – 17.00

Pocztą elektroniczną

Codziennie, w godzinach
0.00 – 24.00

Dnia następnego, w godzinach
9.00 – 17.00

*Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

2. Uzupełnienie w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego, w szczególności danych teleadresowych klienta jest warunkiem złożenia zamówienia.

3. Informacje zawarte w formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą, dokładne i aktualne. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niedokładnie, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie przesyłki Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Przed odmową realizacji zamówienia Sklep podejmuje próbę kontaktu z klientem w celu ustalenia danych w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

4. Klient może złożyć zamówienie bez trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.

5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór towaru, jego specyfikacji (kolor, rozmiar) oraz ilość z dostępnej na stronie oferty Sklepu poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.

6. Klient może dokonywać modyfikacji zamówienia oraz swoich danych teleadresowych do wysyłki lub faktury do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”.

7. Potwierdzenie złożenia zamówienia przyciskiem „Potwierdzam zamówienie” jest złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sklepem zgodnie z Regulaminem

8. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na stronie sklepu oraz drogą mail'ową informacje o wartości zamówienia oraz jego specyfikację (ilość towarów, kolor, rozmiar, wybrana formę dostawy i płatności) oraz czas realizacji zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili, kiedy Klient otrzyma drogą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie przyjęcia do realizacji jego zamówienia. Umowa zawarta jest zgodnie z niniejszym regulaminem.

10. W przypadku gdy:

- dane teleadresowe klienta uniemożliwiają realizację zamówienia,
- płatność za dostawę nie została uiszczona w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia lub nie została autoryzowana w systemie Dotpay (nie dotyczy wybory formy płatności – za pobraniem) Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

III. Dostawa zamówienia.

1. Na etapie składania zamówienia klient ma do wyboru następujące formy dostawy zamówionego towaru i skorelowane z tym terminy dostawy.

Formy dostawy

Przewidywany czas dostawy zamówienia*

Przesyłka kurierska

2 dni robocze

Poczta Polska

3 – 5 dni roboczych

InPost

3-5 dni roboczych

*Czas dostawy zamówienia liczy się od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

**W przypadku wyboru przez Klienta, jako formy dostawy zamówienia Paczkomatów InPost, realizacja zamówienia możliwa jest po załogowaniu i akceptacji regulaminu dostaw „Paczkomaty 24/7” przez Klienta.

2.Termin realizacji zamówienia to termin przygotowania zamówienia plus czas dostawy.

Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu potwierdzenie płatności dokonanej przez Klienta w systemie Dotpay lub wpływu kwoty przelewu na konto bankowe Sklepu.

3. Punkty III.1, III.2 nie dotyczą zamówień złożonych przez Klienta na towary dostępne w katalogach producentów, dostępnych w zakładce „na zamówienie” .

4. Zamówienia są realizowane na koszt Sklepu.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli Klient sobie zazyczy).

5. Zwrot zakupionego towaru odbywa się zawsze na koszt Sklepu.

6. Klient odsyła towar na adres sklepu pocztą polską. Klient informuje sklep o kosztach za przesyłkę pisemnie, drogą mailową.

IV. Odbiór zamówienia.

1. Podczas odbioru zamówienia Klient powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania:

- jeżeli przesyłka jest dostarczona przez kuriera, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez kuriera i Odbiorcę.
- jeżeli przesyłka odpierana jest z Paczkomatu Klient powinien na ekranie Paczkomatu wybrać – reklamacje – i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.
- jeżeli przesyłka dostarczana jest przy pomocy Poczty Polskiej klient powinien odmówić odebrania przesyłki i niezwłocznie powiadomić P.H.U. PERTE w celu wszczęcia procedur reklamacyjnych.

V. Formy płatności.

1. Klient ma do wybory następujące formy płatności za złożone zamówienie:

- gotówką (opcja za pobraniem) tylko w przypadku wybrania jako formy dostawy przesyłki kurierskiej lub odbioru osobistego
- przelewem bankowym w formie przedpłaty, za pośrednictwem systemu płatniczego DotPay.pl
- kartą kredytową, za pośrednictwem systemu płatniczego DotPay.pl
- zwykłym przelewem na numer konta bankowego: IDEA BANK 89 1950 0001 2006 0371 5499 0002
- kuponami gotówkowymi UKASH.

2. P.H.U. PERTE zastrzega sobie prawo od odstąpienie od umowy sprzedaży w przypadku braku potwierdzenia wpływu płatności na konto P.H.U. PERTE lub podmiotów pośredniczących (system DotPay.pl, zwykły przelew bankowy) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

W takim przypadku zamówienie może być złożone powtórnie z wybraniem innej formy płatności.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w po potwierdzeniu wpłaty należności za zamówiony towar.

VI. Ceny towarów.

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki (podatek VAT, cła itp.).

2. Informacja o cenie produktu ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Obowiązuje ona od momentu złożenia otrzymania przez Klienta mail'a potwierdzającego złożenia zamówienia, zawierającego wszystkie istotne elementy transakcji ( ilości i specyfikacja zmówionego towaru) aż do końca realizacji zamówienia.

3. Cena podana w mail'u potwierdzającym zamówienie nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen towarów, które mogą się pojawić na stronie Sklepu podczas realizacji zamówienia.

 VII Procedura reklamacyjna:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@butikperte.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

3. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

4.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na www.butikperte.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@butikperte.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:
http://butikperte.pl/img/cms/pdf/Odstapienie_od_umowy.pdf
Przesyłkę należy nadać na adres: Pólnicy 32/9, 80-177 Gdańsk.


 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania towaru do wysokości opłaty za odesłanie towaru (przez pocztę polską lub pocztę inpost - paczką ekonomiczną).

Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach www.butikperte.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX. Postanowienia końcowe.

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas składnia zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia, mogą być przetwarzanego celów marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.

Klientowi przysługuje prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem do celów marketingowych.

2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu wykonania usługi dostawy towarów.

3. Brak akceptacji niniejszego regulaminu uniemożliwi zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności Sklepu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

 

Pliki do pobrania:

1. Formularz reklamacyjny.

2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zwrotu zamówionego towaru).